Team partner

Tekniska konsulttjänster inom området infrastruktur.

Publicerat 2021-10-17 | RN-Motorsport

Med bred erfarenhet inom infrastruktur kan de hjälpa dig med bland annat projektering, kartframställning och mätning.

Arctan AB har idag 15 medarbetare, samt samarbetspartners och underkonsulter som breddar deras kompetensområden. De har kontor på Opevägen 78 i Östersund, och på Släntvägen 4 i Upplands Väsby.

Deras arbete präglas av förnyelse och öppenhet. De lyssnar, förstår och utför uppdragen så att kundernas förväntningar infrias för att de ska välja Arctan även för framtida uppdrag samt rekommendera dom till andra.

De erbjuder rätt tjänst och produkt genom rätt kompetens, delaktighet och tillgänglighet. Uppdragen bedrivs med nära och långsiktiga kundrelationer med kundnyttan i fokus baserat på förtroende och nytänkande

Deras löfte

• Rätt kompetens för uppdraget

• Hålla leveranstider

• Tillgänglighet (anträffbar)

• Hög servicenivå

I uppdragen gör dom noggranna avväganden när hamnar i frågor som berör vår miljö. De bevakar och följer gällande miljölagstiftning, föreskrifter och krav som rör deras verksamhet.

De arbetar för ständiga förbättringar och tar ansvar för kvalitet och miljö i deras tjänster och produkter.

Kika in Arctan’s hemsida här.

Följ dom på Facebook

Fler partners